Antisemitism – då och nu Källförteckning

6053

Henrik Bachner – Wikipedia

→ Källförteckningen som PDF. sannolikheten att respondenten även bär på antisemitiska attityder och föreställningar.”10 Att antisemitismen i Sverige inte sällan är kopplad till Israel–Palestina-konflikten är också tydligt, inte minst då i en oförmåga att skilja mellan Israels politik och enskilda Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. Saved in: Bibliographic Details; Main Author: Bachner, Henrik: Contributors: Ring, Jonas (Author); Ring, Johan (Other) Format: a Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige |c Henrik Bachner och Johan Ring 264: 1 Forum för levande historia publicerade 2006 studien “Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”, byggd på enkätsvar från knappt 3 000 personer i åldrarna 16–75. Bland dem som betecknade sig som muslimer hyste 39 procent “en systematisk antisemitisk inställning”, jämfört med 5 procent i … Bibliografi. Återkomsten: Antisemitism i Sverige efter 1945 (Natur & Kultur 1999) ISBN 91-2707-641-5, pocketutgåva med nyskrivet efterord (2004) ISBN 91-27-09967-9; Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring) (2006) ISBN 91-976073-1-2 "Judefrågan": Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (Bokförlaget Atlantis 2009) ISBN 978-91-7353-295-2 I rapporten ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige” 2006 från Forum för Levande historia konstateras att nästan 4 av 10 muslimer i Sverige har en hög grad av antisemitisk inställning.. Antisemitismen är också mer utbredd bland de som tagit ställning för Palestina.

  1. Ingrid mattson
  2. Skotare
  3. 9 euro in sek
  4. Premiere pro kurs
  5. Arbetsförmedlingen vanersborg

Bachner, Henrik; Ring, Jonas Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ): Forum för levande historia [distributör], 2006 audi s4 200 hk :D:D:D:D: Rapporten handlar om antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. Studien kartlägger antijudiska fördomar och förhållningssätt bland svenskar mellan 16 och 75 år. De primära frågeställningar studien försöker besvara är: Hur utbredda är antisemitiska föreställningar och attityder? Föreliggande rapport – Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige – redovisar resultaten från den första av dessa studier: en kartläggning av antijudiska fördomar och förhållningssätt bland svenskar mellan 16 och 75 år.

Antisemitism i Sverige efter 1945 pocketutgåvan: Stockholm: 2006 Find in the library.

Arkivbeskrivning Forum f r levande historia.pdf - handlingar.se

Antisemitism i Sverige efter 1945 pocketutgåvan: Stockholm: 2006 Find in the library. Mandatory.

Antijudiska attityder i Sverige – Israels Vänner

Det rör sig om klassiska rasistiska fördomar och föreställningar om en judisk  en undersökning av antisemitiska attityder i Sverige, som publicerades 2006 i rapporten ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”. Hugo Valentin, Judarnas historia i Sverige (Stockholm: Bonnier, 1924).

Antisemitiska attityder och föreställningar i sverige

Den möttes på vissa håll omgående av stark kritik. En del påstod att den inte var vetenskaplig nog, trots att den genomfördes på exakt samma sätt och… 2006-03-14 I Sverige 4 procent. 4%-siffran är dock grovt missvisande som vi snart kommer att se.
Europa storlek skor

av J Selling · 2010 · Citerat av 5 — Sveriges agerande under Nazitiden, respektive Sveriges samtida historie- initativ. Jonas Ring, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (Stockholm. i det moderna Sverige. Sveriges minoriteter i historiskt och nutida perspektiv Bachner, Henrik & Ring, Jonas, Antisemitiska attityder och föreställningar i.

Antisemitiska attityder är också mer utbredda bland svenskar med utländsk bakgrund än bland andra. En markant skillnad framträder beträffande religiös-kulturell tillhörighet: antisemitismen är jämförelsevis betydligt mer utbredd bland dem som identifierar sig som muslimer än bland dem som betecknar sig som kristna eller icke-religiösa. Bland de länder som ingår i den nya studien är, enligt resultaten, antisemitiska attityder och föreställningar mest utbredda i Polen, Sydafrika, Ukraina och Ungern (länder i Mellanöstern och Nordafrika ingår inte i den nya studien). Resultaten pekar också på att utbredningen av antijudiska uppfattningar skulle ha ökat i bl.a. Polen Fem procent av svenska folket är antisemitiska. Och var fjärde svensk är negativ till en judisk statsminister.
Rädda menige ryan netflix

Antisemitism och judisk historia i Europa. Antisemitism – även idag. Antisemitism och judisk historia i Europa efter 1945. Samtliga texter ovan är utgivna av Anne Frank House, OSCE/ODIHR, Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism, Stockholm, 2011.

Rapporten heter ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige” och  Forum för levande historia genomförde 2005 en enkätundersökning som sedan redovisades i rapporten Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige  författare till den år 2006 publicerade rapporten Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (Atlantis). av KP Leyton Topel Cruz · 2019 — Nyckelord: antisemitism, attityder, föreställningsvärld, judar, Malmö, social konstruktion, ungdomar Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. Denna  “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Bachner, H, Ring, J., Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, Stockholm, 2006. Benz, W., Wetzel, J., (red.), Antisemitismus und radikaler Islamismus,  Fördomar och fientlighet mot judar utgör i dag ett allvarligt problem i Sverige och andra (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med.
Synoptik karlskronaDet växande hatet – Axess

Här kunde bland annat konstateras att 39 procent av de vuxna som betecknar sig själva som muslimer hade en systematisk antisemitisk … Forum för levande historia och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) genomförde 2005 en undersökning av antisemitiska attityder i Sverige, som publicerades 2006 i rapporten ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”. Den möttes på vissa håll omgående av stark kritik. 13.20 Samtida antisemitism i Sverige och Europa. Former, motiv, tendenser Henrik Bachner är fil dr i idéhistoria och författare till bland annat “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten.


Intertek sweden

Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

Forum för levande historia har fi nansierat huvuddelen av undersök-ningen som genomförts vid Brå. Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige / Henrik Bachner och Jonas Ring.