Skattedeklaration och preliminär skatt - Ett forum om bokföring

8464

pdf 1 MB

3 corbis. Programbeskrivning. Kontoplan. B2. B3. Saldo.

  1. Synoptik karlskrona
  2. Vägverket skövde
  3. Lo mervärde logga in

2940. I handboken finns förutom en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/årsredovisning, skatteregler etc. även en uppdaterad baskontoplan för golfklubb samt medföljande kontotabell och konteringsinstruktioner. 2910 Upplupna löner. jag behöver hjälp med bokföring av utbetald lön, arbetsgivareavgifter På 2910 har du upplupna löner och 2510 är kontot för skatteskulden  GÅ in i företasinställningar konton och skriv konto 2910 upplupna löner Har du ställ in utbetalande konto 2910 så är det bara att bokföra som  Frågor om löpande bokföring i allmänhet och om BAS-relaterade löner och tantiem till företagsledare framgår motkonto 2910 Upplupna löner. Förslag till  BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och ekonomistyrning.

Bokföring och avstämning - att bokföringen uppfyller Bokföringslagens krav Beloppsgränser, begränsningar i konton 2910 Upplupna löner.

Kontoplan för hotell och restaurang HR Sidan 0 av Visita

-3 426,00. 3 426,00 2910 Upplupna löner.

Årsredovisning 2004

3 corbis. Programbeskrivning. Kontoplan.

Bokföring konto 2910

1950 Framtidskonto 2910 Upplupna löner. Företagsekonomi 1 Bokföring Lathund Daniel Nordström Kontoklass 1 2 3 4-8 (9) Kontotyp Tillgångar Eget katpital, skulder Inkomster ej avdragsgill 1910 Kassa 2910 Upplupna löner 6110 Kontorsmaterial 1920 Plusgiro 2920  4, Konto, Ver nr, Datum2, Kontonamn, Obj, Verifikationstext, Summa.
Frisörer gustavsbergs hamn

Du kan få en fil tillbaka från banken med information om vilka fakturor som betalats. Filen läser du in i programmet och de fakturor som betalats bokförs automatiskt. Om du vill Bokföring semesterskuld metod 1 Den innebär att uppbokning av upplupna semesterlöner debiterar kostnadskonto och krediterar skuldkonto. Vid utbetalning av semesterlön debiteras skuldkonto. Metod 1 Bokföring av utbetalning mot skuldkonto Exempel: (Konto 7090 – Förändring av semesterlöneskuld, Konto 2920 – Upplupna semesterlöner).

Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut under året så måste man även ta hänsyn till dessa konton, dvs både 7xxx-kontot och IB/UB för 2910. 7010 Löner Tidigare använt konto debiteras, t.ex. konto 7010 Löner. Konto 2910 Upplupna löner krediteras, alternativt konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. Ja på lönebeskedet bokas det mot 2910 men när du sedan gör själva utbetalningen så bokas beloppet bort från 2910 mot konto 1930.
Butiksdoden

B. Bokföringsskyldighet Alla som är medlemmar i idrottsrörelsen är i en huvudbok ordnat efter konton Har föreningen bokförda inventarier ska de 2410-2459 2510-2660 2710-2910 (ej 2972) Summa skulder Summa eget  Du kan däremot bokföra vinst tidigt, något som ändras i kommande bokföringsregler. Så se upp för Magnolia också, ett riktigt skräp-företag det  2910, 38.319, Demonteringstjänster avseende övrig kasserad utrustning 4167, 69.2, Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision,  för bokförings- och bokslutsarbetet. 1100,00. 1100. Festkommittén.

Eksempler på slike kostnader kan være avsetninger til løpende regnskapshonorar, bonus til kunder, påløpte prosjektkostnader fra underleverandører ol. Vilket konto ska jag bokföra företagets intäkter och kostnader på?
Orsa bostader


Styrelsearvoden FAR Online

Värdering En avsättning till eller en återföring från en periodiseringsfond värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som har satts av eller återförts i enlighet med skattemässiga regler. Kontoplanen är anpassad till detta och det egna kapitalet delas i bokföringen upp på följande konton: 2010 Eget kapital (ackumulerat) 2011 Egna varuuttag 2012 Avräkning för skatter och avgifter 2013 Övriga egna uttag 2017 Årets kapitaltillskott 2018 Övriga egna insättningar 2019 Årets resultat Bokföring Bokföra IT-tjänster och IT-produkter Vid inköp av olika utförda tjänster så som installation, programmering och teknisk support kan man använda bokföringsmallen "IT-tjänster inrikes". Bokföra nettolöneavdrag och avdrag på nettolönen (bokföring med exempel) Ett nettolöneavdrag är ett löneavdrag som görs direkt från nettolönen för en anställd vilket inte påverkar den skattepliktiga bruttolönen och därmed inte heller arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren. Efter årliga momsredovisningen fick jag en momsfordran som jag bokat om med 2650/1630. Skatteverket kommer inte att utbetala denna fordran eftersom det löpande ligger inbetalningar registrerade på firman.


Myfca login

Kontoplan BAS 2018

2920, minus). 2030,2040. 2928, 2930,. 2938, 2940, enligt bokföringen. 597. Kostnadskontot anges i kolumnen "Kostnadskonto" i samma rad i varje tabellrad.