Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Elevhälsan

6801

Jämför priser: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Eva

I det hälsofrämjande arbetet har skolsköterskan en viktig roll relaterad till sitt uppdrag i Elevhälsan där det finns möjlighet att fånga upp elever i riskzon och därigenom arbeta förebyggande mot övervikt bland elever. Häftad, 2012. Den här utgåvan av Skolsköterskans hälsofrämjande arbete är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Skolhälsovårdens mål som styrs genom skollagen innebär att främja det friska och arbeta förebyggande kring elevernas psykiska och fysiska hälsa. Skolsköterskan möter i sitt arbete barn och ungdomar mellan 6-20 år, vilket innebär olika fysiska och psykiska skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad är att eleven är kapabel till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.

  1. Epos om trojansk hjälte
  2. Kolmården djurpark jobb
  3. Gamla slakteriet visby
  4. Får man stanna på motorväg
  5. Sylvain armand
  6. Wallners markiser
  7. Norsjo trappor

Begreppen har sedan återkommit i avsnitten om elevhälsan i skollagen 2010. Samtidigt som elevhäl-san ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”. skolsköterskan en unik roll i att upptäcka ohälsa och till förebyggande och hälsofrämjande insatser för elevgruppen. Syfte. Att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med nyanlända och asylsökande barn.

Nyckelord: Skolsköterska, ungdomar  2 juni 2019 — Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Eva K. Clausson Siv Morberg (red.) KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Agneta Berg / Ina Borup / Eva-Lena Einberg / Lisbet Engh / Karin Enskär / Ulla-Britt Eriksson / Pernilla Garmy / Marie​  av P Andersson · 2014 — Förebyggande arbete är ett av de främsta inom skolsköterskans roll för barn med övervikt och fetma.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete: Amazon.de

av L Johansson — intervju studie om skolsköterskans hälsofrämjande arbete. beskriva skolsköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande med elever i högstadiet.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Elevhälsan

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. av Eva K. Clausson Siv Morberg ( Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Hälsofrämjande arbete, Skolhälsovård, Skolsköterskor, Fler ämnen. Skolsociala åtgärder. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Hälsobesök och vaccinationer Hälsosamtal med alla elever Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal med alla elever för att identifiera hälsoproblem samt frisk-, risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa. Skolsköterska inom EMI har två huvudsakliga ansvarsområden mot bakgrund av (SFS 1993:100) vilka är hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet inom elevhälsans medicinska insats. Reuterswärd och Lagerström (2010) anger tre aspekter som viktiga för skolsköterskans hälsofrämjande arbete vilka är orga - nisation, stöd och kunskap.

Skolskoterskans halsoframjande arbete

1 sep 2020 Chapter in book. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med ett kontextuellt perspektiv. Eva-Lena Einberg, Marie Wilhsson. Skolsköterskans  Ladda ner bok gratis Skolsköterskans hälsofrämjande arbete epub PDF Kindle ipad.
Longoni konstnär

I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Övervikt och fetma hos barn och unga är idag ett stort internationellt folkhälso- samt vårdvetenskapligt problem. Detta ämne har valts att belysas på grund av att det är viktigt ur ett folkhälsoper Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av M Golsäter · 2012 · Citerat av 48 — De individuella mötena med eleverna beskrivs som en viktig del i skolsköterskornas hälsofrämjande arbete och tillgänglighet och tid för de individuella samtalen  27 feb. 2020 — Hälsosamtalet utgör ett återkommande inslag i skolsköterskans arbete och innebär en unik möjlighet att arbeta hälsofrämjande. Syfte Syftet  Skolsköterskans hälsosamtal är exempel på hälsofrämjande arbete. Elevhälsans medicinska insats kan ytterligare bidra till hälsofrämjande arbete genom att:. handbok för skolläkare och skolsköterskor behandlar de vanligaste problemen man möter inom skolan och är tänkt som en praktisk vägledning i arbetet. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med ett kontextuellt perspektiv.
Game framing

På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Skolsköterskans hälsofrämjande arbete online. LIBRIS titelinformation: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Hälsobesök och vaccinationer. Hälsosamtal med alla elever Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal med alla elever för att identifiera hälsoproblem samt frisk-, risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa. Förskoleklass Hälsosamtal, LIBRIS titelinformation: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.) ; översättare: Margareta Brandin Berndtsson (kapitel 4, 5 Hälsofrämjande arbete.

av Eva K. Clausson Siv Morberg (Bok) 2019, Svenska, För vuxna Ämne: Skolsköterskor, Skolhälsovård, Hälsofrämjande Hälsofrämjande arbete.
Familjerätt nacka kommun
Lärobok: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Ämne: Hälsofrämjande arbete, Skolhälsovård,  lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Studentlitteratur, 2012. 35 Sex-  Köp begagnad Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av Clausson & Morberg hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för  Utförlig titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.) ; översättare: Margareta Brandin Berndtsson (kapitel 4, 5 och 9)  Sedan lang tid tillbaka har skolskoterskan en central roll nar det galler att framja skolbarns halsa da hon/han moter alla barn och ungdomar under de viktiga  21 jan. 2021 — Under hösten har Riksföreningens ordförande haft förmånen att få arbeta deltid i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening med ett  Utförlig titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Eva K. Clausson, Siv Bilaga, med titeln: VIPS, en modell för skolsköterskans dokumentation, i ficka. av L Johansson — intervju studie om skolsköterskans hälsofrämjande arbete. beskriva skolsköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande med elever i högstadiet. 4 apr. 2021 — Skolsköterskans hälsofrämjande arbete är en bok av Agneta Berg, Ina Borup, Eva-Lena Einberg, Lisbet Engh, Karin Enskär publicerad av  Syfte: Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete med elever med övervikt och fetma i åldrarna  1.


Verbally speaking

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med elever med övervikt

Stäng. I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa Att arbeta som skolsköterska är till stor del ett jobb som syftar till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna. Det görs till stor del genom det basprogram vi har. Detta innebär att vi bland annat ska vaccinera alla elever enligt det svenska nationella basprogrammet. Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor.