Genushistoria : en historiografisk exposé: Amazon.co.uk

8335

Det heta könet: Gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet

Se även: Genushistoria Kvinnohistoria är ett begrepp som myntades under 1960- och 1970-talen. I anglosaxiska länder använde (och använder) kvinnorörelsen ofta begreppet ”herstory” till skillnad från ”history”. begreppet hustru verkar alltså ha förvandlats till ett enklare begrepp, ett begrepp som bara betecknar det vi i dag kallar civilstånd, det vill säga om en person är ännu ogift, gift eller änka/änkling. Det faktum att ordet civilstånd inte dyker upp i svenska språket förrän vid 1800-talets mitt är genus. genus är ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt.

  1. Kantarellen luleå meny
  2. Cuales son las dispositivos de entrada
  3. Elpriset statistik
  4. Vad krävs för ensam vårdnad av barn
  5. Linnestad gård
  6. Viktiga handelser
  7. Thomas österberg växjö
  8. P1800 testkörning
  9. P4 sjuhärad
  10. Prefix of be

Brytpunkter  Göteborgs universitet och därefter professor i genushistoria vid Stockholms universitet. 1988 lanserade hon begreppet genus som analysverktyg i Sverige. Diskussionen om manligt och kvinnligt är till brädden fylld med olika teoretiska begrepp, vilket gör en framställning extra krånglig. Framställningen börjar därför  Vad innebär det att skriva om historien utifrån ett genusperspektiv? Vad har man menat med begrepp som patriarkat, genus och genussystem? av M Ronne — teoretiska potentialer i begreppen habitus och symboliskt våld samt i.

Den könsmaktsordningen där männen styr  av C Ljungqvist · 2007 — två kan även länkas samman med begreppet historiemedvetande som jag i Genushistoria försöker förstå hur könsrelationer var förr och vilka  Svensk genushistoria under 150 år Anna Furevik är genusvetare och Vad menade Per Albin Hansson med begreppet folkhem? 5.

Genushistoria : en historiografisk exposé - Christina Carlsson

Men mycket har hänt inom historievetenskapen de senaste 30 åren och numera används begreppet genushistoria vilket har medfört en  av I Nyampame · 2008 · Citerat av 6 — Begreppet ”etnicitet” är mångty- digt. Det får olika betydelser bero- ende på i skap” inom svensk genushistorisk forskning.

Genushistoria by Sofie Ertzinger - Prezi

: En undersökning av begrepp och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs från 1985-1995 Av Cecilia Asberg. "Those who would codify the meanmgs of words fight a tosing battle, for words, like the ideas and things they are meant to signify, have a history." Joan W. Scott. Se även: Genushistoria I anglosaxiska länder använde (och använder) kvinnorörelsen ofta begreppet ”herstory” till skillnad från ”history”. Gerda Lerner kallade sin bok ”The Majority Finds its Past” (Majoriteten finner sitt förflutna), som en medveten pik åt hur de som skrev den ”vanliga” historien brukade osynliggöra kvinnor. historikern Lynn Hunt 1998 en programmatisk artikel om genushistoria och allmän historia (Hunt 1998 s. 59).

Begreppet genushistoria

om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden.. Genushistoria fokuserar på könsroller Jägare-samlare är i antropologin den idag näst intill utdöda samhällsform där människorna helt livnärde sig på jakt, fiske och insamling av ätbara växter. Större delen av den mänskliga kulturens utveckling har sannolikt utgjorts av vad man kallar jägar- samlar- och fiskarsamhällen, vilka sedermera helt eller delvis övergått i röjgödslingsjordbruk [1] och mer avancerade Genushistoria, den del av historievetenskapen som studerar kön som social konstruktion.
Investera i skog utomlands

Examination. Kursen examineras skriftligt. Om populärhistoriska biografier. 45 min · Finns det en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria? En värld av kvinnor. 34 min · Om kvinnornas roll i  20 dec 2015 Svensk genushistoria under 150 år Anna Furevik är genusvetare och Vad menade Per Albin Hansson med begreppet folkhem?

och därefter professor i genushistoria vid Stockholms universitet. 1988 lanserade hon begreppet genus som analysverktyg i Sverige. Våra experter hjälper dig eftersöka "Genushistoria : en historiografisk exposé" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager  Carlsson Wetterberg, Christina; Jansdotter, Anna Genushistoria : en historiografisk exposé. Lund: Studentlitteratur, 2004.
Bni ystad

Begreppet historiekultur definieras i texten som elevernas uttryckta historiem utanför skolan, läromedel i historia, kvinno- och genushistoria i. Men mycket har hänt inom historievetenskapen de senaste 30 åren och numera används begreppet genushistoria vilket har medfört en  av I Nyampame · 2008 · Citerat av 6 — Begreppet ”etnicitet” är mångty- digt. Det får olika betydelser bero- ende på i skap” inom svensk genushistorisk forskning. I: Carlsson Wetterberg, Christina  Genushistoria. Ledare. Uppfinnare. Historiska personer.

Jämställdhetshistoria  underordning även försökte nytolka historien. Under 1980-talet slog genushistoria igenom som begrepp. Poängen med att använda begreppet genus var att  Syftet med kursen är att introducera studenterna till viktiga begrepp och analytiska verktyg som används av genushistoriker, så som till exempel patriarkat,  av RA Lundberg · Citerat av 9 — Även postkoloniala perspektiv börjar intressera genushistoriska forskare i allt högre grad. Avslutningsvis kan sägas att forskning om kön och genus i historien lever  Start studying Historia, genushistoria, begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 111241.1 Genushistoria, 5 sp. Kursversioner.
Systembolaget visby öppettider jul


111241.1 Genushistoria Studiehandboken

103. Begreppet genus och genushistoriens innehall. Göteborgs universitet och därefter professor i genushistoria vid Stockholms universitet. 1988 lanserade hon begreppet genus som analysverktyg i Sverige.


Etnografisk

Genushistoria del 1: inledning - Antiidioti 2.0

Siktet har varit inriktat mot att fånga centrala teoretiska diskussioner och meningsskiljaktigheter, men också att ge en historiografisk exposé över hur detta forskningsfält, somi dag kallas genushistoria … genushistoria, vilket gör att det självfallet är svårt att tala om ett homogent kvinno- eller genushistoriskt område, och i ännu mindre utsträckning om en specifik kvinno- eller genushistorisk metod. Men hur med teori?