Utvidgad användning av DNA-tekniken inom - Yumpu

5456

Infosoc Rättsdata AB

149. ler rätten. Föreligger fara i dröjsmål får kroppsbesiktning beslutas av polis- man. (Se 28 kap. 13 och 4 §§ RB.) För kroppsbesiktning liksom för all användning av  11 och 12 §§ RB får kroppsbesiktning ske av den som. skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa för att.

  1. Hur mycket kostar en dollar i svenska kronor
  2. Idehistoria umeå
  3. Isaksson karlsson
  4. Vilka kan ge förslag till en ny lag
  5. Ruben rausings gata
  6. Hur öppnar jag en pdf fil
  7. Giltig legitimation posten
  8. Vehicle licensing spokane valley
  9. Vad är systematisk teologi

Title: Yttrande över utkast till lagrådsremissen Kroppsbesiktning Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1986 s. 489 (NJA 1986:83) Målnummer B6-85 Domsnummer DB27-86 Avgörandedatum 1986-09-24 Rubrik Fråga om bevisverkan av analysbevis vid åtal för rattfylleri när blodprov tagits av en laboratorieassistent och inte såsom föreskrivs i 28 kap 13 § RB av en läkare eller legitimerad sjuksköterska. Man kan också fråga sig vad som gäller vid kroppsvisitation och kroppsbesiktning (RB 28:11-13). Att det inte i lag uttryckligen står att den misstänkte har rätt att närvara beror på att i dessa fall så är den misstänktes närvaro helt nödvändig. Kroppsbesiktning får, enligt 28 kap. 12 § första stycket jämfört med 11 § HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 4753-16 Sida 4 RB samt polislagen, s.

besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt 28 kap. av A Bernhardsson · 2011 — 12 § RB. Den andra typen av kroppsbesiktning avser salivprov för kontroll och registrering i DNA-register på den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket  om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i RB 28 kap.

Domstolsprövning vid tvångsmedelsanvändning SvJT

RB 28 kap och begäran om utfärdande av  17 maj 2010 Grunden för beslutet om kroppsbesiktning avsåg misstanke om ringa 11 § rättegångsbalken (RB) framgår att, om det finns skäl att anta att ett  Kroppsvisitation och kroppsbesiktning RB. 28:13 st. 1 p 2. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman.

Kristhammar, Olle - Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder - OATD

För att kunna besvara uppsatsens syfte kommer ledning därför sökas i de ändamål som föranlett regleringen. Då uppsatsen i stor utsträckning utgår från ett tvångsmedel finns nämligen både gedigna förarbeten och enig doktrin som erbjuder en god i RB specialregler om tagande av salivprov, som är en särskild form av kroppsbesiktning.5 Genom att kroppsbesiktning primärt är det tvångsmedel som används för att erhålla jämförelsematerial för DNA-analys har reglerna om kroppsbesiktning också fått starkt ökad betydelse i och med DNA-teknikens snabba utveckling.6 Kroppsbesiktning innebär att polisen söker igenom eller tar prover från din kropp. Detta kan innebär allt från att polisen genomsöker kroppsöppningar, hårbotten och eventuella proteser, till att de tar urinprov, blodprov eller salivprov. Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen. Vid en kroppsbesiktning röntgas eller undersöks till exempel inuti munnen eller andra ihåligheter på kroppen. För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare.

Kroppsbesiktning rb

I lägenheten påträffades däremot en misstänkt tårgasburk som togs i beslag (misstanke om vapenbrott).
Packning kajak

Skall då denne också i dessa fall ha rätt att ha en försvarare närvarande? Kroppsbesiktning 28 kap. 12§ RB Fotografering, tagande av fingeravtryck o dyl. 28 kap. 14§ RB Hemlig kameraövervakning Lag om hemlig kameraövervakning Kroppsbesiktning (RB 28:12) Innebär en undersökning av kroppens yttre och inre samt prov från kroppen.

12§ RB Fotografering, tagande av fingeravtryck o dyl. 28 kap. 14§ RB Hemlig kameraövervakning Lag om hemlig kameraövervakning Kroppsbesiktning (RB 28:12) Innebär en undersökning av kroppens yttre och inre samt prov från kroppen. Endast åklagare och polis får besluta om kroppsbesiktning. Skyddslagen Film – exempel skyddsvisitation Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver.
Expres2ion biotech holding stock

12 § RB. I denna uppsats behandlar jag den rättsliga regleringen som omgärdar kroppsbesiktning och de rättsliga förutsättningarna för att genomföra denna åtgärd med tvång. Vidare behandlas frågan huruvida kroppsbesiktning får genomföras med stöd av ett samtycke från den enskilde. kroppsbesiktning menas undersökning av kroppens yttre och inre delar samt tagande av prov och undersökning av dessa (28 kap. 12 § andra stycket RB). Vidare får blod-, urin-, eller utandningsprov tas på en häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av beroende-framkallande medel eller sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen RB är dock subsidiär i förhållande till annan lagstiftning vad gäller husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning (RB 28:15) → ej möjligt enligt RB → PolisL lex specialis i detta fall. Polislagen 19 § → rätt att kroppsvisitera för att fastställa identitet vid gripande med laga stöd. Kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller dopningsmedel Samtliga granskade ärenden avsåg misstanke om ringa narkotikabrott.

Kroppsbesiktning. LUL 36a§
Presumtionsfallen.
Hur gör man en egen hemsidaYttrande över utkast till lagrådsremissen Kroppsbesiktning

15 år . 12 § första stycket 3 rättegångsbalken (RB) om kroppsbesiktning för att utreda ålder. (prop. Detta sätt att tolka bestämmelsen om kroppsbesiktning i 28 kap.


Noltorpsskolan rektor

EXAMENSARBETE - DiVA

12 § andra stycket RB). Vidare får blod-, urin-, eller utandningsprov tas på en häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av beroende-framkallande medel eller sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen RB är dock subsidiär i förhållande till annan lagstiftning vad gäller husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning (RB 28:15) → ej möjligt enligt RB → PolisL lex specialis i detta fall. Polislagen 19 § → rätt att kroppsvisitera för att fastställa identitet vid gripande med laga stöd. Kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller dopningsmedel Samtliga granskade ärenden avsåg misstanke om ringa narkotikabrott.