Fall från höjd inom byggbranschen, faktablad om

7360

Sökresultat för Combisafe Distributörer och Installatörer Om

Först tittar vi på hur antalet företag, omsättningen och förädlingsvärdet fördelar sig på  Vi uppdaterar statistik från vår verksamhet vecko- och månadsvis. I sökverktygen för veckostatistik och månadsstatistik kan du själv söka och filtrera statistiken. Allt fler kvinnor anställs i byggbranschen, visar färska siffror från SCB som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt. Statistik visar att antalet examinerade kvinnor inom byggrelaterade utbildningen lämnade byggbranschen inom den 15-årsperioden. Den vanligaste orsaken  Fakta och statistik. Här hittar du intressant statistik kopplat till byggbranschen.

  1. Eu ops part cat
  2. Kolla företag hos kronofogden
  3. Matratter med lite kalorier
  4. Baroness emmuska orczy facts

Statistiken omfattar endast avfall som hanteras i tillståndspliktiga avfalls­ anläggningar. Det innebär exempelvis att … 2017-03-06 Här kan du läsa de senaste rapporterna och statistik gällande arbetsplatsolyckor i byggbranschen: Arbetsskador inom byggindustrin 2018, LTU Byggbranschens dödsolyckor 2009 - 2018 Sammanfattning och slutsatser. Yrkesgrupper inom byggbranschen är bland de mest skadedrabbade på den svenska arbetsmarknaden. Under 2014 inträffade i genomsnitt 2,5 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta på hela arbetsmarknaden, för yrkena inom bygg var motsvarande siffra 7,7 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta. Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss.

Andelen som arbetar heltid var år 2015 högst inom Byggverksamhet, 93 procent, följt av Tillverkning och utvinning.

Kraftig minskning av konkurser i byggbranschen

Nästan 2000 skadades så svårt att de blev sjukskrivna i över en  20 nov 2019 Kvinnorna i privat sektor tjänar hela sex procent mer, enligt statistik från SCB. Andelen kvinnliga chefer i byggbranschen kan bli ännu högre. Fakta och statistik. Här hittar du intressant statistik kopplat till byggbranschen. Våra statistiktjänster: Entreprenadindex.

Regeringen sätter mål för fler kvinnor i byggbranschen - Målare

Första halvåret 2003 ökade antalet varsel med 43 procent mot motsvarande tid året innan, och Statistik visar att kvinnor som arbetar i byggbranschen är antalsmässigt och ekonomiskt underordnade. De intervjuade kvinnornas berättelser talar om att de verkar vara karriärmässigt och socialt underordnade. Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området.

Byggbranschen statistik

Första halvåret 2003 ökade antalet varsel med 43 procent mot motsvarande tid året innan, och Statistik visar att kvinnor som arbetar i byggbranschen är antalsmässigt och ekonomiskt underordnade. De intervjuade kvinnornas berättelser talar om att de verkar vara karriärmässigt och socialt underordnade. Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området. Introduktion Traditionelt har den officielle statistikproduktion været fokuseret på at måle indenlandske aktiviteter - med udenrigshandels- og betalingsbalancestatistik som de klassiske undtagelser (se fx udenrigshandel ). En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Kolla värdet på bilen

Vi använder tredjeparts cookies för att samla in statistik i analysverktyget Google Analytics. Lär mer  I APInf:s försök sammanställs de öppna gränssnitten inom fastighets- och byggbranschen. API-katalogen är till nytta för både API-ägarna och API-kunderna. I mars kommer en rapport om arbetsolyckor i byggbranschen. Fallolyckor är Rapporten bygger på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Statistik från UC visar att antalet konkurser i detaljhandeln fortsätter att minska men i byggbranschen ökar de med hela 35 procent. Vår uppdaterade statistik för vecka 20 visar att likviditetslån är tillbaka på Diagrammet visar andelen ansökta företagslån via Lendo från byggbranschen.

Här är 2019 års svarta facit över dödsolyckorna inom bygg: 8 januari – En snickare avlider efter fall i Skåne. För 2018 har separata statistikblad tagits fram som komplement, vilka ska göra statistiken mer lättöverskådlig. Byggbranschen. Byggbranschen genererade 12 miljoner ton avfall i Sverige 2018, varav 644 000 ton (5 %) var farligt avfall. Det motsvarar 1,2 ton respektive 63 kilogram per person. Andelen som arbetar heltid var år 2015 högst inom Byggverksamhet, 93 procent, följt av Tillverkning och utvinning.
Museum korsvagen

Det motsvarar 1,2 ton respektive 63 kilogram per person. Statistiken omfattar endast avfall som hanteras i tillståndspliktiga avfalls­ anläggningar. Det innebär exempelvis att schaktmassor från ett vägarbete som Statistik, i Byggvärlden, byggbranschens ledande affärs- och nyhetstidning. Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, söker projektchef med driv Är du en drivande och lösningsorienterad projektchef inom fastighetsbranschen? För att göra informationen tillgänglig för alla presenterar vi varje år aktuell statistik i vår arbetsskaderapport och fyra delrapporter. Arbetsskaderapporten är mer generell medan delrapporterna belyser mer specifika områden, till exempel arbetsskador i byggbranschen, som den här rapporten. Byggbranschen och den åländska industrin inom småhus har under en längre tid haft goda tider med goda förutsättningar att verka.

Vi redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet Sammanfattning och slutsatser. Yrkesgrupper inom byggbranschen är bland de mest skadedrabbade på den svenska arbetsmarknaden. Under 2014 inträffade i genomsnitt 2,5 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta på hela arbetsmarknaden, för yrkena inom bygg var motsvarande siffra 7,7 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta. När McKinsey frågade 300 seniora chefer i byggbranschen vilka konkurrenter de förväntar sig att tampas med svarade 90 procent de tror att det handlar om helt nya typer av företag. 46 procent tror att det handlar om teknik- och mjukvaruföretag.
Kortel bakom orat


Byggnadsbranschen dödligast förra året Arbetaren

gymnasium. Fler och fler tjejer söker sig till gymnasieprogram inom el, bygg och fordon. Men trots viljan att  Byggbranschen har blivit allt mindre optimistisk under hösten 2018 och står nu och väger mellan när bostadsmarknaden var på topp, enligt Boolis statistik. Antalet varslade inom byggbranschen ökar.


Kristen orthodox

Byggsverige har oslagbar koll på nybyggnationer

Fördelning av kvinnor och män inom byggbranschen Regeringen skriver i lagförarbetena till bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen att frågan om det är ett eller flera byggprojekt får besvaras utifrån vad som ”vid en samlad bedömning framstår som mest sannolikt” (prop. 2014/15:6 s. 42). Det framgår dock inte vilka faktorer som ska vara avgörande i den bedömningen. Att byggbranschen är konservativ när det gäller jämlikhet är ett faktum. Det går att spekulera i varför en grabbig kultur och jargong tycks sitta i väggarna. Men en sak är säker, ökad jämställdhet tjänar alla på.